تا وقتی بد نشی ...

نمیفهمن که چقد خوب بودی

پس مِن بَعد ...

مَن بد !!! 

 

 

 

 

 

خوشل طلا |

ابری که می شوم ... 

میدانم که چتری نخواهی شد برای خستگی هایم  

 

 

 

 

 

خوشل طلا |

 

ولنتـاین واسه کیاست؟!!!

واسه شما عاشقـاست

مـا که عشقمـون بهشت زهـراست

کادومـونم از بقیه جداست

چون دست عشقمـون مـرتضــاست 

 

+ روحش شاد ... 

 

 

 

 

 

خوشل طلا |

 

خسته م ... 

خیلـــــــــــــی خسته م ! 

 درست مثل این پیرزن  

   

 + ولنتاین مبارک آخاهیم :*

  

 

 

 

خوشل طلا |

 

رفتار عاشقانه زن را باید از دلتنگیش فهمید 

از شوق بی تابی اش برای دیدار 

از حس کودکانه اش برای آغوش  

 

 

http://www.axgig.com/images/44555339731923257958.jpg 

 

 

خوشل طلا |