X
تبلیغات
مثل نفس شدی برام


یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن

که از روی آن هزار بار تمرین کنم !| | | خوشل طلا |


زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم

" دوست داشتن تـــو "http://axgig.com/images/94500949151935446875.jpg
| | | خوشل طلا |


چه جمله ی غریبی است

“فراموشت می کنم”

وقتی تا آخر عمرت با یاد او زندگی می کنی !http://axgig.com/images/36740835215825659168.jpg| | | خوشل طلا |


خانه های قدیمی را دوست دارم

چایی همیشه دم است روی سماور ، توی قوری

در خانه همیشه باز است

مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواهد

غذاها ساده و خانگی است ، بویش نیازی به هود ندارد

عطرش تا هفت خانه می رود

کسی نان خشکه ندارد ، نان برکت سفره است

مهمان ناخوانده آب خورشت را زیاد می کند

دلخوری ها مشاوره نمی خواهد

دوستی ها حساب و کتاب ندارد

سلام ها اینقدر معنا ندارد

سلام گرگی وجود ندارد

افسردگی بیماری نایابی است …+ یاد باد آن روزگاران ... یاد بادhttp://axgig.com/images/25683308865129821445.jpg
| | | خوشل طلا |


در زندگی برای بعضیا

از یک روز

از یک جا

از یک نفر به بعد

دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست !

نه روزها ، نه رنگ ها

و نه خیابان ها …

همه چیز می شوند دلتنگی !


+ دلتنگتم ...http://axgig.com/images/98127026251576544427.jpg
| | | خوشل طلا |