این برگ های زرد ...

بخاطر پاییز نیست که از شاخه می افتند

قرار است تو از این کوچه بگذری

و آنها پیشی میگیرند از یکدیگر

برای فرش کردن مسیرت

گنجشک ها از روی عادت نمی خوانند

سرودی دسته جمعی را تمرین میکنند

برای خوش آمد گفتن به تو

 

 

http://www.axgig.com/images/19489195559885385889.jpg

 

 

 

خوشل طلا |

 

چرا دوستت دارم ؟

از گلوله نمی پرسند از کجا آمده

معذرت هم نمی خواهند

از من نپرس چرا دوستت دارم

نه من می دانم

نه تو ...

 

 

http://www.axgig.com/images/04762106863014962544.gif

 

 

 

خوشل طلا |

 

می روم خسته و افسرده و زار

سوی منزلگه ویرانه خویش

به خدا می برم از شهر شما

دل شوریده و دیوانه خویش

می برم تا که در آن نقطه دور

شستشویش دهم از رنگ گناه

شستشویش دهم از لکه عشق

زین همه خواهش بیجا و تباه

 می برم تا ز تو دورش سازم

ز تو ای جلوه امید محال

می برم زنده بگورش سازم

تا از این پس نکند یاد وصال

 

 

 

+ اینجارو با تو دوست داشتم ... که از عشقت توش بنویسم

حالا که نیستی ... حالا که ندارمت ... دیگه اینجارو دوست ندارم

+ راستی پسر ! تا انتهای دنیا دوستت دارم :*

 

 

 

http://www.axgig.com/images/80901382722717377313.png

 

 

 

خوشل طلا |

نه کسی مثل او میشود

نه خودش مثل قبل

او بیخیال من شده است

من هم دیگر بیقرارش نمیشوم

 آغاز فراموشیمان مبارک ...

 

 

http://www.axgig.com/images/67649239227905049929.jpg

 

 

 

خوشل طلا |

آرام بیدار شو با بوسه های من

آنقدر آرام ...

که حتی هوای اطرافمان هم نلرزد

 

 

http://www.axgig.com/images/47049911602919687457.jpg

 

 

 

خوشل طلا |