زندگی کوتاه است 

بوسه ها را خرج کنیم 

آغوش تو در میان بازوان من 

لبهای من ... پیچیده در طعم نفسهایت 

زندگی کوتاه است 

سخن کم کن 

آغوش مرا جمع کن  

 

 

+ یه روز قشنگ در کنار تو :) 

 

 

http://www.axgig.com/images/97611400480224402721.jpg 

 

 

خوشل طلا |

 

بعضی از سردردها نه با چای خوب میشه 

نه با ژلوفن و نه حتی با خواب 

بعضی از سردردها فقط با دیدن تو خوب میشه 

با دیدن اون دو تا چشمای لامصب تو 

 

 

http://www.axgig.com/images/98161122595031260858.jpg 

 

 

خوشل طلا |

 

تعهد داشتن قشنگه 

حتی تعلق داشتن 

اینکه بدونی مال کسی هستی 

سهم کسی هستی 

و اونم مال توئه 

حق توئه 

مهم نیست این تعهد امضا بشه تو یه کاغذ پاره 

اصلش جای دیگه سند خورده 

توی دلاتون 

 

 

+ توی دلامون :) مگه نه آخاهیم ؟  

 

 

http://www.axgig.com/images/82294758310505963345.jpg 

 

 

خوشل طلا |

 

چه حس خوبیه وقتی 

دستای مردونش 

نوازشگر احساس لطیف و ظریف زنونه ت میشه 

  

+ اینروزها بشدت داری روح خستمو نوازش میکنی 

و من بسی خوشحالم :)  

 

 

http://www.axgig.com/images/68769246301337124616.jpg 

 

 

خوشل طلا |

 

تا وقتی بد نشی ...

نمیفهمن که چقد خوب بودی

پس مِن بَعد ...

مَن بد !!! 

 

 

 

 

 

خوشل طلا |